rondje

 

Wielen

In Tuil liggen drie wielen. Het wiel de Est is het grootste van de drie. Aanvankelijk lagen ze allemaal binnendijks. Door de dijkverlegging in 1867 kwamen de twee kleinere wielen buitendijks te liggen.

Ontstaan

Wielen, of doorbraakgaten, zijn waterplassen die overgebleven zijn na een dijkdoorbraak.
Bij zo'n doorbraak werd door het met kracht binnenstromende en rondkolkende water, zand en grind uit de ondergrond weggespoeld. Zo ontstond vlak achter de dijk een diep, meestal rond gat.
Na de doorbraak bleef het water daar staan. De dijk kon daardoor niet meer op dezelfde plaats hersteld worden. Om het wiel werd dan een nieuw stuk dijk aangelegd.
Afhankelijk van hoe dit gebeurde, ontstonden binnen- of buitendijkse wielen.1

Wiel de Est

Het wiel was oorspronkelijk groter dan nu. Bij de aanleg van de Graaf Reinaldweg is het wiel verkleind, er werd een punt vanaf gesneden.

Het wiel voor en na de aanleg van de Graaf Reinaldweg.2

Voor
voor aanlerg


Na
na aanleg

Oud pad

Op oudere kaarten is te zien dat er lang een voetpad gelopen heeft van wat nu de Bouwing is, naar het wiel de Est.
Dat pad was verdwenen, maar nu met Rondje Tuil in ere hersteld. U hebt er zojuist over gelopen.

voetpad
Uitsnede uit gemeentekaart Haaften (1866)

 


Bronnen:
1 Geologie van nederland, https://www.geologievannederland.nl/. Geraadpleegd op 9 februari 2020
2 Tijdreis over 200 jaar topografie, http://www.topotijdreis.nl/